Fun Fun Arena 網上報名系統
Phone / WhatsApp: 9454 0790
返回 FUN FUN ARENA 官方網頁

請按連結選擇頁面

下學期初賽將於1月24日開放報名(上學期初賽參賽者將自動報名下學期初賽)
香港學科比賽2021-2022:決賽報名表格 (個人報名)
香港學科比賽2021-2022:決賽報名表格 (學校大量報名)(只供學校或團隊報名用)